:נושא משפחה

"הסכם ממון" ו"הסכם ממון וחיים משותפים"

money symbol

"הסכם ממון" ו"הסכם ממון וחיים משותפים":

מדובר בחוזה צופה פני עתיד, שנועד להגדיר מראש, עוד בתקופה שבה שורה בין בני הזוג אהבה והרמוניה, את דרך חלוקת הנכסים והממון בעת פירוד. עריכת "הסכם ממון" היא סיטואציה רגישה שעשויה לעורר אמוציות בין בני הזוג ולכן נדרש לעשותו בצורה הוגנת ורגישה שמצד אחד תגן על האינטרס הרכושי ומנגד לא תייצר פעולה הפוכה של פירוד ומתח בין בני הזוג.

כאמור, "הסכם ממון"/"הסכם ממון וחיים משותפים", יופעל בעת הפירוד ו/או הגירושין, עצם הידיעה לקיומו מייצרת לבני הזוג וודאות, כמעין "פוליסת ביטוח", המבטיחה את הדרך בה יחולק הממון אם חלילה ייווצר משבר שלא ייפתר ובני הזוג יחליטו להיפרד, הסכם הממון יחסוך בזמן אמת מחלוקות רוויות אמוציות ועלויות יקרות הכרוכות בניהול הליכים משפטיים ומאפשר לסיים את הקשר בדרך יפה שתאפשר לכל אחד מבני הזוג להמשיך בחייו בפחות משקעים.

Recommended Symbol Image

מתי מומלץ לערוך "הסכם ממון" או "הסכם ממון וחיים משותפים":

 1. פערים כלכליים בין בני הזוג - "הסכם ממון"/"הסכם חיים משותפים" מקבלים חשיבות מוגברת בעיקר במצב בו נקודת המוצא בתחילת הקשר אינה שוויונית מבחינה ממונית, מדובר בפער כלכלי משמעותי (כדוגמת דירה שהתקבלה במתנה מהוריו של אחד מבני הזוג לרגל חתונתם והם מתעתדים לגור בה או עסק/סטארט אפ שהקים אחד מבני הזוג טרם הנישואין ושני בני הזוג עשויים להנות מפירותיו ומהמוניטין שיצבור במהלך חייהם המשותפים וכו'), במצבים אלו מתבקש לערוך הסכם שיעגן את האינטרס הרכושי של הצד "החזק" בעל הממון ומנגד יהיה הוגן על ידי קביעת מנגנונים שייצרו לצד "החלש" (מבחינה ממונית) "כרית ביטחון", שככל שהשנים יעברו ו/או יתווספו ילדים לתא המשפחתי הוא יזכה להגנה כלכלית.
 2. נישואי פרק ב', ג' - נשואים או ידועים בציבור בגיל מבוגר שהספיקו בקשריהם הקודמים לצבור רכוש והם מעוניינים שההון שצברו לפני תחילת הקשר יגיע לילדיהם מהנישואים הקודמים.
 3. עסק משפחתי - כאשר בני הזוג עובדים בעסק משפחתי של אחד מבני הזוג וזאת למנוע טענה עתידית כי הוא שותף ולא שכיר.
 4. שמירה על הון משפחתי - בני זוג שנישאו אחרי 1.1.1974 חל עליהם חוק יחסי ממון ולכן לכאורה ירושות ומתנות שניתנו לצד אחד מבני הזוג יוחרגו מאיזון המשאבים שייעשה בעת פירוד, אך כדי שהסייג אכן יתקיים נדרש לשמור במהלך החיים המשותפים על הפרדה של הנכסים הללו משאר הנכסים של בני הזוג.
  חשוב להדגיש כי כאשר צד משתף את הצד השני בנכס כלשהו ו"מערבב" את הנכס או את פרותיו יחד עם הנכסים המשותפים לבני הזוג, (לדוגמא במגורים משותפים בנכס, לקיחת משכנתא משותפת או שיפוץ והשבחת הנכס מכספים משותפים, מכירת הנכס על מנת לרכוש נכס משותף גדול יותר וכו'), מצבים מעין אלו לא רק שעשויים להצביע על "כוונת שיתוף ספציפי" אלה שגם יקשו במועד פקיעת הקשר "לצבוע" מתוך ההון המשותף מה שייך למי ולכן באמצעות עריכת "הסכם ממון"/"הסכם ממון וחיים משותפים" ניתן לקבוע מנגנונים שייתנו מענה ויגדירו מה שייך לכל צד במקרה של פירוד.
 5. "הלכת השיתוף" - מדובר בחזקה יציר פסיקה שחלה על בני הזוג שנשאו לפני 1.1.74 ועל ידועים בציבור, החזקה קובעת כי כל הרכוש שנצבר במהלך הקשר ובמקרים מסוימים גם על הרכוש שהביאו מלפני תחילת הקשר, יהיו משותפים לבני הזוג במקרים אלו נטל ההוכחה כי לא חל שיתוף מוטלת על כתפיו של בן/ת הזוג שטוען כי לא הייתה כוונת שיתוף. הלכת השיתוף תחול גם על נכסים כדוגמת קרנות פנסיה, מוניטין, פיצוי פיטורין וגם על נכסים שנרשמו רק על שם צד אחד או שהתקבלו בירושה/מתנה, ולכן במצבים אלו עריכת הסכם ממון מראש יגדיר את אופן חלוקת הרכוש בעת פירוד.
Unsure Symbol Image

מתי לא מומלץ לעשות "הסכם ממון" ו"הסכם ממון וחיים משותפים":

 1. כשאין רכוש לאף אחד מבני הזוג והם מתכננים להקים תא משפחתי משותף בו ייצברו את רכושם יחד.
 2. הפער הכלכלי הקיים בין בני הזוג אינו משמעותי.

ההבדל בין "הסכם ממון" לבין "הסכם ממון וחיים משותפים":

"הסכם ממון" – בני זוג שנשאו לאחר 1.1.1974 או לקראת נישואים, יחול בעת גירושין ההסדר הקבוע בחוק יחסי ממון, תשל"ג – 1973, "הסדר איזון משאבים" מדובר בהסדר דחוי בו האיזון בפועל בין בני הזוג יתבצע במועד פקיעת הנישואין. החוק קובע כי כלל נכסי בני הזוג (זכויות בנכסים וגם חובות לרבות זכויות עתידיות לפנסיה, פיצוי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות) שנצברו במהלך החיים המשותפים יאוזנו שווה בשווה בין בני הזוג עם פקיעת נישואיהם או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן/בת הזוג.

הסכם הממון כשמו כן הוא, הוא עוסק רק בהיבט הרכושי ולא ניתן להסדיר בו הוראות בדבר אחריות הורית וזמני שהות או גובה דמי מזונות בעבור הילדים שטרם נולדו, ברם כן ניתן לקבוע "הוראות כלליות" מעין קביעות עקרוניות לדרך בה בני הזוג רואים את דרך הגידול של ילדיהם העתידיים.

נכסים שמוחרגים מחוק יחסי ממון, תשל"ג-1973:

בסעיף 5 לחוק יחסי ממון נקבעו נכסים שלא ייכנסו לתחולת החוק ולא יתאזנו בין בני הזוג בעת פירוד:

 1. נכסים שהיו לבן/בת הזוג מלפני הנישואים.
 2. ירושה ו/או מתנה שהתקבלה בתקופת הנישואין, גמלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על ידי המוסד לביטוח לאומי או גמלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני הזוג בשל נזק גוף או מוות.
 3. נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששווים לא יאוזן.

כלומר, ניתן להתנות בכתב על החוק באמצעות עריכת הסכם ממון בו ייקבע אילו נכסים בני הזוג מסכימים בניהם שלא יאוזנו, קרי חלוקה ואיזון זכויות שונה מברירת המחדל הקבועה בחוק יחסי ממון.

אישור הסכם הממון בפני ערכאה שיפוטית:

על מנת שהסכם הממון (שנעשה לבני זוג נשואים או שעומדים להינשא), ייכנס לתוקף, יש לאשרו בפני ערכאה מוסמכת, בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הדתי ולתת לו תוקף של פסק דין. בית המשפט או בית הדין אליו הגיעו הצדדים לאשר את "הסכם ממון", ייבחן ויתרשם טרם מתן אישור ההסכם, האם מדובר ב"הסכם ממון" שבני הזוג ערכו מתוך הסכמה חופשית בהבינם את משמעות ההסכם ותוצאותיו.

בית המשפט או בית הדין אליו הגיעו הצדדים לאשר את הסכם הממון ייבחן ויתרשם האם מדובר בהסכם ממון שבני הזוג ערכו מתוך הסכמה חופשית בהבינם את משמעות ההסכם ותוצאותיו.

"הסכם ממון וחיים משותפים" – מתאים לבני זוג שנשאו לפני 1.1.1974 (בני הזוג הללו אינם נכנסים בגדרו של חוק יחסי ממון), לידועים בציבור, זוגות חד מיניים שלא מתכוונים להינשא או לזוגות שלא יכולים להינשא בישראל כמו כהן וגרושה (ולא מעוניינים להינשא בחו"ל), על זוגות אלו תחול "חזקת השיתוף" זוהי חזקה שהיא יציר פסיקה הקובעת כי כאשר בני זוג מנהלים יחד אורח חיים תקין, והתנהגותם מגלה מאמץ כלכלי משותף, קמה חזקה שכלל הנכסים והרכוש אשר צברו במהלך חייהם המשותפים, הם בבעלות משותפת. מדובר בשיתוף נרחב בנכסים ורכוש לרבות ירושות ומתנות ואף נכסים שאחד מהצדדים הביא עמו מלפני הנישואין. ולכן בני זוג המעוניינים "לעשות סדר" ולקבוע מה מהנכסים בעת פירוד משותף ומה נפרד יצטרכו לעשות הסכם חיים משותפים שיגדיר על אלו נכסים לא יחול חזקת השיתוף.

אישור "הסכם ממון וחיים משותפים"

אומנם אין חובה חוקית לאשר בפני בית המשפט "הסכם ממון וחיים משותפים" והוא תקף מרגע החתימה עליו, מומלץ לתת להסכם תוקף אופרטיבי של פסק דין על ידי אישור ההסכם בפני שופט בית המשפט לענייני משפחה, שיבחן האם ההסכם נחתם מתוך הבנה ורצון חופשי ובכך יצמצם טענות עתידיות של מי מהצדדים שלא ידע/הבין על מה הוא חותם או שכפו עליו לחתום.

בניגוד להסכם ממון, בהסכם חיים משותפים ניתן להכניס הוראות לעניין גובה המזונות, אחריות הורית וזמני שהות בעבור ילדים שכבר באו לעולם.

האם הסכם ממון יכול להחליף צוואה?
חשוב לזכור "הסכם ממון" ו"הסכם ממון וחיים משותפים" הם בתוקף כל עוד בני הזוג בחיים, (קרי הם פוקעים בפירוד או במות בן/בת הזוג), ולכן הם אינם מהווים צוואה ולא יכולים להוות תחליף לצוואה. הסכם הממון והסכם ממון וחיים משותפים יכולים רק להגדיר מה "מסת הרכוש" של כל אחד מבני הזוג רגע לפני פטירתם ולכן לא ניתן להכניס ב"הסכם ממון" או "בהסכם ממון וחיים משותפים" הוראות שיחולו לאחר 120 שנה.

אדגים, נניח כי "הסכם ממון" קובע הפרדה רכושית מלאה בין בני הזוג. ככל שבן/ת הזוג הלך לעולמו מבלי להותיר צוואה יחול על עזבונו בררת המחדל שנקבעה בחוק הירושה, יוצא מצב שהרכוש שקיבל הגנה באמצעות "הסכם ממון" בזמן חיי בן/בת הזוג שנפטר/ה, נותר חשוף בעת פטירתו של בן/ת הזוג.

על מנת למנוע תאונות מעין אלו שעשויות להוביל להגשת התנגדויות לרשם לענייני ירושה וניהול הליכי משפט יקרים, חובה במקביל לעריכת הסכם הממון לערוך צוואה בהתאם להוראות הסכם הממון ואז במקרה של פטירה הצוואה תהיה המשך ישיר לרצון בן/בת הזוג שנפטר/ה בהגנה על רכושו.

החיים הם דינאמיים ומשתנים ולמרות שהסכם הממון צופה פני עתיד הוא לא יכול להיות הרמטי ולכסות את כל האפשרויות שקיימות או יכולות לקרות ולכן חשוב שהסכם ממון ייערך על ידי איש מקצוע שמכיר את החוק והפסיקה וייתן הדרכה לבני הזוג שעומדים בפניו לדרך שעליהם להמשיך ולהתנהל גם לאחר החתימה על ההסכם.

חשוב להדגיש כי אם בני זוג קבעו בהסכם ממון הפרדה רכושית מלאה ובפועל התנהלו בצורה משותפת, הם יתקשו בזמן פירוד ליישם את הוראות "הסכם הממון", ולכן מומלץ לבני הזוג כל תקופה במהלך הקשר ובצמתים משמעותיים בחיי המשפחה (כמו בזמן מכירת נכס, רכישת נכס, הולדת ילד משותף), לבדוק האם נדרש לעדכן את ההסכם או לערוך הסכם חדש.

כעורכת דין המלווה זוג לעריכת "הסכם ממון" אני דואגת לבנות עבורם הסכם ממון מקצועי ומקיף התפור למידותיהם, שיבטא בניסוח ברור את רצונותיהם וייקבע מנגנונים שייתנו מענה לכמה שיותר סיטואציות מציאותיות שקיימות או יכולות לקרות במהלך החיים המשותפים של בני הזוג תוך מתן "כרית הגנה" שתשמור גם על זכויותיו של הצד החלש ושיעמוד בפני אישור בית המשפט ובפני טענות עתידיות וזאת במתן עבודה מקצועית, דייקנית ודיסקרטית.


כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכל המידע לעיל משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע ויעוץ משפטי קונקרטי ופרטני המתאים לנסיבות העניין. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו לכל תוצאה ישירה או עקיפה ט.ל.ח.

שליחת הודעה

לתיאום שיחת ייעוץ, ללא התחייבות