:נושא משפחה

צוואות וירושות

contract symbol

צוואות וירושות

אין אדם יודע את שעת מותו ולכן הכלל המנחה לעניין עריכת צוואה שתדאג ליקירנו הוא "שיפה שעה אחת קודם".

בהיעדר צוואה תקפה יחול על עזבון המנוח ההסדר הקבוע בחוק הירושה התשכ"א, 1965 - מדובר בחוק ישן שאינו נותן מענה לשינויים ולתמורות שחלו במבנה המשפחה המודרנית ולכן בהכנת צוואה מומלץ לפנות לעורך דין הבקיא בחוק הירושה וזאת על מנת למנוע פתח להתנגדויות עתידיות ולהבטיח שרצון ומשאלת ליבו של המנוח תמומש במלואה וללא סייגים.

Recommended Symbol Image

מתי כדאי לערוך צוואה:

  1. כשרוצים להבטיח את השליטה ברכוש לבן הזוג שנותר בחיים - כשאין צוואה החוק יחלק את מחצית העזבון לבן/בת הזוג והמחצית השנייה תתחלק בין ילדי המוריש (אם אין למוריש ילדים היורשים יכולים להיות ההורים, האחים וקרובים רחוקים). קרי בן/ת שנותרו בחיים יכולים למצוא עצמם במצב כואב של דרישה מצד יתר היורשים ל"פירוק שיתוף" ולמכירת בית מגוריהם.
  2. בני זוג בהליכי פירוד שטרם הסדירו את מתן הגט - בתקופת ביניים זו אם אחד מבני הזוג ילך לעולמו יחול חוק הירושה ובן הזוג הנותר בחיים יזכה בנתח מהעיזבון.
  3. לאזן את הזכויות של היורשים - כשאין צוואה לא ניתן לשמור על שוויוניות לילדים, לדוגמא לזוג שני ילדים האחד התחתן ולמד וההורים נתנו לו סכום נכבד לצורך רכישת הדירה, והילד השני עדיין צעיר ולא קיבל את הסכום שאחיו הספיק לקבל, במצב שאין צוואה שני האחים יחלקו באופן שווה בעיזבון ובכך ייווצר חוסר שוויוניות.
  4. הורה יחדני או הורים לילד חסוי - הורה יחידני לקטין או לילד חסוי יכול באמצעות עריכת צוואה להשפיע על הדרך לפיה ינוהל העיזבון במקרה של פטירתו. יוער, כי בית המשפט ייראה באמור בצוואה וברצון המצווה מעין "הצהרת כוונות" ויתחשב בכך טרם מתן החלטה לזהות האפוטרופוס תוך בחינת טובת הקטין וכשרות האדם המוצע להיות אפוטרופוס או נאמן.
  5. יורש "בעייתי" - בדרך עריכת צוואה המוריש יכול לקבוע תנאים לאופן העברת חלקו היחסי של בנם במצב בו היורש הוא חו"ח חדל פירעון, מכור לסמים והם רוצים להגן על הדרך בה העיזבון יעבור לידיו.

לשם כך ישנם מנגנונים שונים ע"י התניות, מגבלות, וקביעת תנאים ברורים שיגשימו את רצון המצווה.

צוואה הדדית

בני זוג נשואים או ידועים בציבור, יכולים לערוך צוואה הדדית, שמהווה הסכם המבוסס על עיקרון ההסתמכות ההדדית בניהם, צוואה הדדית נעשית ביחד על ידי שני בני הזוג ומטרתה להוריש את עיזבונם אחד למשנהו ובהמשך לטובת צדדים שלישיים וזאת על מנת להבטיח לבן הזוג שנותר בחיים שליטה ברכוש שצבר כל חייו, ניתן גם לקבוע במצב שיש לבן הזוג שנותר בחיים מספיק רכוש על שמו שיבטיח לו המשך אריכות ימים בכבוד, מנגנון אחר שבו בזמן פטירת מי מבני הזוג יועבר עזבונו ישירות לצדדים שלישיים.

למעשה צוואה הדדית נועדה לכבול את יכולת בן/ת הזוג שנותר בחיים לשנותה בעתיד, אך בפועל חוק הירושה הותיר פרצה המאפשרת לבן/ת הזוג שנותר בחיים להתגבר על הכבילה ולאחר מות בן/ת הזוג לתת עוד בחייו במתנה את הרכוש או לכלות את העיזבון עד תום, (נניח בסיטואציה של נישואים שניים או ילד מועדף ש"דואג" במניפולציות רגשיות לגרום להורה להעביר במתנה את העזבון לטובתו) ולכן כדי למנוע אפשרות זו, שתרוקן מתוכן את עיקרון ההסתמכות בין בני הזוג, חשוב להוסיף בצוואה ההדדית "הוראות מיוחדות" ומנגנונים שיגבילו את בן הזוג שנותר בחיים מלכלות את העזבון בניגוד לרצון המנוח.

עריכת צוואה הדדית איננה עניין של מה בכך, וחשוב להיעזר בעורך דין הבקיא בחוק הירושה ובפסיקה שיתפור את "החליפה המתאימה" לרצון בני הזוג שעומדים בפניו, יסביר לבני הזוג את המצב המשפטי ואת הדרכים להתגונן מפני תרחישים עתידיים שעלולים להיווצר וזאת כאמור כדי שעיקרון ההסתמכות ההדדית של בני הזוג תשמר ובסופו של יום העזבון יגיע לצד ג' המוסכם על ידי בני הזוג ובכך הצוואה ההדדית לא תרוקן מתוכן.


כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכל המידע לעיל משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע ויעוץ משפטי קונקרטי ופרטני המתאים לנסיבות העניין. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו לכל תוצאה ישירה או עקיפה ט.ל.ח.

שליחת הודעה

לתיאום שיחת ייעוץ, ללא התחייבות